top of page
  • Writer's pictureSini @Taidesukellustehdas

Tavoitteena meille parempi Etätyö 2.0

Maaliskuussa 2020 alkanut koronaviruspandemia aiheutti maailmanlaajuisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen häiriön. Koronakriisi pakotti yritykset, yhteisöt ja yksilöt tilanteeseen, jossa vaadittiin - ja vaaditaan edelleen - valtavaa sopeutumiskykyä nopeisiin muutoksiin. Yksi suurimmista muutoksista on ollut etätyöhön siirtyminen.


Monille etätyön tekeminen ennen pandemiaa ja jopa sen alussa oli mieluisaa: aikaa ei kulunut työmatkoihin, satunnaiset työtehtäviin liittymättömät keskeytykset katosivat, päivistä tuli tiiviimpiä ja tehokkaampia.


Moni positiivinen asia on pitkällä aikavälillä osoittautunutkin negatiiviseksi, tiivis puuduttavaksi, tarpeeton tärkeäksi. Jo vuoden jatkunut etätyö ja fyysisen läsnäolon puute on käynyt monelle raskaaksi: päivät toistavat itseään, työn ilo, työssä jaksaminen ja yhteisöllisyys ovat koetuksella. Huokailussa kuuluu kahvihuoneen kaipuu, jossa turhan toimittamisen lomassa vaihdettiin hiljaista tietoa, inspiroiduttiin, saatiin uusia näkökulmia, vahvistettiin yhteenkuuluvuutta ja työhyvinvointia.


👉 Lukuvinkki: viikonlopun Helsingin Sanomien erinomainen pääkirjoitus etätyön vaikutuksista https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000007872624.html


Kulunutta koronavuotta voidaan ajatella valtavana työelämäkokeiluna, joka on mullistanut monen käsityksen etätyöstä ja etätyön tekemisestä. Vielä ei kannata kuitenkaan julistaa tuomiota tai tuloksia, voittajia tai häviäjiä. Testi on vielä kesken. Japanilainen sanonta kuuluu: "Kaadu seitsemän kertaa, nouse kahdeksan”. Kaikkeen uuden luomiseen liittyy kiinteästi kompastuminen, usein jopa rähmälleen kaatuminen. Ilman niitä ja lahjana saatuja mustelmia harvoin syntyy kehittymistä, saatika onnistumisia.


Kaadu seitsemän kertaa, nouse kahdeksan. — Japanilainen sanonta

Olemme keränneet valtavasti kokemusta etätyöelämästä, kokemukset sisältävät valtavasti tietoa siitä, mitä Etätyö 2.0 tuli olla. Miten se tieto saada esille? Miten lähdetään rakentamaan tulevaisuuden hyvää työelämää, oli se sitten lähi- tai etämuotoista?


Taiteen ketterät menetelmät ruokkivat yhdessäoloa, tekevät yhteisöjä näkyviksi sekä vahvistavat omien voimavarojen löytämistä, luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Ne tukevat innovatiivisen ajattelutavan kehittämistä, kekseliäisyyttä ja avaavat näkemystä omasta luovuudestamme, lahjakkuudestamme ja piilossa olevista kyvyistä ja tunteista, jotka usein voivat jäädä tavoittamatta.


Etätyöpäiviin kaivataan kipeästi keveyttä, yhteisöllisyyttä, spontaaneja yhteisiä elämyksiä. Taiteen luovien menetelmien, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen avulla voimme löytää ratkaisuja näihin tarpeisiin.


Kriisitilanteet ja umpikujat voivat toimia voimana, käynnistää muutoksen kohti parempaa. Ei jäädä puolimatkaan. Jatketaan yhdessä eteenpäin. Muokataan etäajan haasteista mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, elämyksiä ja onnistumisia - etätyöstä meille parempi versio 2.0.

コメント


bottom of page