top of page
creatimagia_3.jpg

UUTTA!
Taidepulahdus®-ohjaajakoulutus

 

TAIDEPULAHDUS® AIST™ PUBLIC, 4 KK

Sinustako taiteen ja hyvinvoinnin lähettiläs julkishallinnon organisaatiossanne? Kouluttaudu Taidepulahdus®-ohjaajaksi & tuo kuvataiteen ja luovuuden menetelmät pysyväksi osaksi työtäsi!

Seuraava koulutus käynnistyy 7.9.2024.

Taidesukellus Ateljee Mansku 2.jpg

Koulutus pähkinänkuoressa

Taidepulahdus®-ohjaajakoulutusohjelma (4 kk) kouluttaa julkishallinnon organisaatioihin auktorisoituja Taidepulahdus®-ohjaajia. Koulutuksen myötä saat käyttöösi laajan valikoiman taidepedagogisia menetelmiä, jotka opit sulauttamaan olemassa olevaan tietotaitoosi.

 

Lopputuloksena syntyy muotoiltava toimintamalli, joka tuo luovuuden ja sen tarjoaman lisäarvon osaksi monenlaisten organisaatioiden tarjoamia palveluita. 

Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa taiteellista kokemusta tai koulutusta!

Koulutuksen hyödyt

1
PAREMPAA & MERKITYKSELLISEMPÄÄ PALVELUA  KOHDERYHMILLE

Luovat menetelmät ovat kasvavassa arvossa muuttuvassa maailmassamme, sillä ne ovat saavutettavia, edullisia sekä tehokkaita keinoja yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen & merkityksellisyyden kokemuksen edistämiseen.

 

Taidepulahdus®-ohjaajakoulutuksen kautta organisaatio saa käyttöönsä selkeän & sovellettavan työkalupakin, jonka avulla luova toiminta voidaan helposti ja organisoidusti tuoda osaksi yhteisön omia käytäntöjä ja kohderyhmilleen tarjoamia palveluita. 

Taidesukellustehtaan kehittämillä menetelmillä on tutkittu edistävä vaikutus hyvinvointiin: sen hyötyinä ovat mm. voimaantuminen, rentoutuminen, hauskuus, ryhmäytymisen tukeminen, piilevien taitojen näkyväksi tekeminen, ja ylpeyden sekä kykenevyyden tunteen vahvistaminen.

2
TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN & SITOUTTAMINEN

Yksilötasolla Taidepulahdus®-ohjaajuus harjaannuttaa koulutettavien vuorovaikutus-, ryhmänohjaus- ja kuvataiteellisen ilmaisun taitoja. Koulutus kehittää mm. luovaa ongelmanratkaisukykyä ja ajattelua, heittäytymiskykyä, esiintymiskykyä ja vuorovaikutustaitoja, sekä tuo lisäarvoa koulutuksen suorittavan henkilön olemassa olevaan työnkuvaan. 

Koulutuksessa on vahva ihmiskeskeinen ja käytännönläheinen lähestymistapa, jossa jokaisen koulutettavan olemassa oleva osaaminen tunnistetaan ja sulautetaan yhteen koulutuksen tarjoaman osaamisen kanssa.

 

Kokonaisvaltaisesti nähdyksi tuleminen tuo voimavaroja, ja luo täten myös maaperää pitkäaikaiselle organisaatioon sitoutumiselle.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaupungin, valtion, kunnan tai muun tahon rahoittamille organisaatioille jotka toteuttavat yhteiskunnallista, yleishyödyllistä & voittoa tavoittelematonta toimintaa, joka on niiden kohderyhmille maksutonta.

Organisaatio toimii esim. seuraavilla aloilla:

KOULUTUS
VARHAISKASVATUS
HOIVA
KUNTOUTUS

Koulutuksen suorittaminen takaa organisaation Taidepulahdus®-ohjaajille oikeuden käyttää menetelmää työaikana, työskenneltäessä oman organisaation kohderyhmien kanssa.

IMG_8959.HEIC
Taidepulahdus ohjaaja koulutus.heic

Huom! Kouluttautuminen ei vaadi aikaisempaa taiteellista kokemusta tai koulutusta.

Yksilötasolla koulutus soveltuu parhaiten oman osaamispääomansa laajentamisesta motivoituneille ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet taidelähtöisten & matalan kynnyksen luovien menetelmien hyödyntämisestä osana työtään. 

 

Kouluttautuja toimii esim. jossakin seuraavista rooleista:

Opettajat, kasvattajat ja kouluttajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Järjestötoiminnan ammattilaiset

Kokemuksia koulutuksesta

WhatsApp Image 2023-05-17 at 13.37.56.jpeg

Käyttämään Taidepulahdus®-menetelmää osana voittoa tavoittelemattoman organisaation omaa, työajan puitteissa tapahtuvaa maksutonta toimintaa, joka on suunnattu organisaation toiminnan kohderyhmille (Huom. ei sis. organisaation oma henkilöstö).

Koulutuksen suorittanut ohjaaja voi käyttää Taidepulahdus®-menetelmää sellaisenaan tai soveltaa sitä muiden organisaatiollenne kiinnostavien tai keskeisten teemojen osaksi, esim. musiikki, terapia, psykologia, kuntoutus, valmennus, pedagogiikka, varhaiskasvatuksen menetelmät jne.

Taidepulahdus® on yhteisöille tarkoitettu sosiaalinen innovaatio, jossa ohjaustuokiot ovat kohderyhmälle maksuttomia. Taidepulahdus®-ohjaaja toimii oman organisaation sisällä kohderyhmien ohjaajana. 

KOULUTUKSEN SUORITTAJA ON AUKTORISOITU:
OPPIMÄÄRÄÄN & KÄYTTÖOIKEUTEEN EI SISÄLLY TAIDEPULAHDUKSEN KÄYTTÖ:

Organisaation henkilöstön tyhy-, tyky-, tiimi-, teema-, strategia-, kehittämis- yms. ohjelmien toteutuksessa

Osana omaa vapaa-ajan toimintaa

Maksullisten työpajojen tai ohjelmien toteutuksessa

Organisaation ulkopuolisessa toiminnassa

Mikä Taidepulahdus®?

Taidepulahdus® on erityisesti matalan kynnyksen taidetoimintaan kehitetty, helposti lähestyttävä & resurssitehokas yhteisötaiteen menetelmä.  Taidesukelluksen "pikkusisarenakin" tunnettua rekisteröityä menetelmää voidaan hyödyntää monipuolisesti mm. erilaisessa koulutus-, kasvatus-, kuntoutus- ja yhteisötoiminnassa.

Taidepulahdus® tuo luovan tuulahduksen yhteisöjen työarkeen. Kevyt käytännön toteutus ja organisointi takaavat, että Taidepulahdus® on kätevästi integroitavissa monenlaisten organisaatioiden toiminnan teemaan, rakenteeseen sekä arvopohjaan. Menetelmälle onkin kasvava kiinnostus niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

16665741_1876023522636176_3597995239522614570_o.jpg
ELÄMYSTYÖPAJAN OVAT KOKENEET MM.:
Referenssit Taidepulahdus.png
Referenssit Taidepulahdus.png
Taidepulahdus ohjaaja koulutus.jpg

  Miksi tämä koulutus on   olemassa? 

1
LUOVUUS KUULUU KAIKKIALLE

Sydämen missiomme on, että taiteen menetelmät löytävät tiensä sinne, missä niitä tarvitaan eniten: yhteiskunnallisen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta elintärkeää työtä tekeviin organisaatioihin.

 

Taidepulahdus-menetelmän yhteisöllisen mallin pääosassa on ihminen. Menetelmä tuo esiin yksilön erityisyyden ja hänessä piilevän luovuuden aineettoman pääoman.

Luovuuden kokeminen nostattaa meille uuden kielen ymmärtää ja sanoittaa tunteita. Yhdessä tekeminen ja jakaminen tuo muutosta yhteisöihin, ja se voidaan myös liittää laajempaa yhteiskuntaa hyödyttäviin päämääriin.

2
HYVINVOINTIA RESURSSITEHOKKAASTI

Kun pääsemme lempeästi vahvistamaan jokaisessa meissä olemassa olevaa luovaa kyvykkyyttä, yhteisöllinen dialogi, sallivuus ja moniulotteinen ajattelu pääsevät luontaisesti kasvamaan. Näin jokainen voi tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri omanlaisenaan, persoonallisena yksilönä, oman arvokkaan elämäntarinansa kanssa.

Yhteisötaide voi parhaimmillaan toimia kansalaisten syrjäytymistä ehkäisevänä sosiaalipoliittisena välineenä ja sen avulla voidaan edistää osallisuutta.

3
PITKÄKESTOINEN MALLI

Yksittäisten työpajojen järjestämisen sijaan luovuus on ihanteellisesti tuotava pysyväksi osaksi organisaatioiden omaa, kohderyhmilleen järjestämää toimintaa. Näin voimme taata hyvinvoinnin ylläpitämisen ja ennakoinnin pitkäkestoisemmin, samalla estäen uupumista sekä syrjäytymistä yhteiskuntaluokasta tai iästä riippumatta.

Taidesukellustehdas Oy on toteuttanut taide-interventioita julkisella ja sote-puolella vuosien ajan. Toive Taidepulahdus®-ohjaajakoulutukseen kumpusi opettajilta sekä muilta toimihenkilöiltä kentällä ja pilottiohjelmissa julkisen puolen organisaatioiden kanssa. 

Aikataulu

Aikataulu

LA 7.9.2024 klo 11-17 LIVE
Kickoff - Taidepulahduksen lumo!

TO 19.9. KLO 9-13 LIVE/ETÄ
MODUULI 1: Taidepulahduksen tausta & filosofia

SUPERVIIKONLOPPU 5.-6.10. klo 11-16 LIVE

MODUULI 2: Dive-ilmiöt ja työvälineet

MODUULI 3: Kuvataiteen tekniikat

TO 31.10. KLO 9-13 LIVE/ETÄ
MODUULI 4: Variaatiot ja erityisryhmät

LA 16.11. KLO 12-17 LIVE
MODUULI 5: Muusan rooli

LA 14.12. KLO 12-14 LIVE
Valmistujaisjuhla

Opetuspäivät ovat pääsääntöisesti torstai-aamupäivisin sekä lauantaisin.* Koulutuspäivien (30 h) lisäksi opintoihin kuuluvat kenttäharjoittelut (n. 10 h), jotka toteutetaan itsenäisesti sekä ryhmissä, erikseen sovittavina aikoina, omassa organisaatiossa. Koulutukseen sisältyy työpajana toteutettava lopputyö.

*Opetusaikataulu on alustava ja saattaa muuttua ennen koulutuksen alkua. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Työpaja taidesukellus.png

Hinta

Taidepulahdus® AIST™ Public -ohjaajakoulutus KAHDELLE (2 hlö)

Sisältää koulutuksen sekä kaikki koulutuksen aikana tarvittavat Taidepulahdus®-materiaalit kahdelle organisaation osallistujalle.

Sisältää koulutus-vuoden Taidepulahdus®-menetelmän organisaatio-käyttöoikeuden molemmille osallistujille, sekä pääsyn ohjaajien vertaisyhteisöön ja vuosittaiseen verkosto-kokoontumiseen.

early bird -hinta: ​3 290,00 € + alv *

voimassa 30.4.2024 saakka

3 490,00 € + alv

hinta 1.5.2024 alkaen

Lisähenkilöiden koulutus 1 900,00 € + alv / hlö.

Valmistumisvuoden jälkeen vuosittainen menetelmän käyttömaksu on 250 € + alv 24% per ohjaaja (vuosi 2024).

Kouluttajista

Taidesukellus Paula Julia Rusokallio.png
PAULA JULIA RUSOKALLIO

Taiteilija, Taidesukellus®-konseptin perustaja ja kehittäjä, Taidesukellus®-ohjaaja ja AIST-vastuukouluttaja

Taiteilija Paula Julia Rusokallio on erikoistunut taiteen myytin purkamiseen. Hän on luonut urallaan erilaisia innovatiivisia työkaluja, menetelmiä ja tuotteita matalan kynnyksen taidetoimintaan. Rusokallion töissä yhdistyvät yksilötason voimauttava itseilmaisu ja yhteisöllisyys. ​

Taidesukellus ohjaaja Rauha Hartt.jpg
RAUHA HARTT

Kuvataiteen maisteri MFA, Taidesukellus®-ohjaaja ja AIST-vertaiskouluttaja

Kuvataiteilija Rauha Hartt on ollut mukana Taidesukellustehdas Oy:n toiminnassa vuodesta 2016 lähtien. Hän on toiminut Taidesukellus®-ohjaajana vuodesta 2018 ja AIST-kouluttajana vuodesta 2021. Harttin kuvataiteellisen työskentelyn keskiössä on kehollisuus ja maailman ilmiöiden kuvaaminen abstraktien elementtien kautta.

Lisätietoa
LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA

Kiitos - kuulet meistä pian!

Miten Taidepulahdus®-menetelmä sopisi juuri teidän organisaatioonne? Varaa maksuton, yksityinen konsultaatio (30 min) jossa kerromme mielellämme lisää.

Paula Julia Rusokallio

Menetelmän kehittäjä

Email: info[a]taidesukellus.fi

puh. +358 44 062 2242

Noora Sirén

Koulutuskoordinaattori

Email: noora[a]taidesukellus.fi

bottom of page