top of page
  • Writer's pictureNoora @Taidesukellustehdas

Aalto IDBM & Taidesukellus - radikaalin luovuuden äärellä

“Weirdly awesome experience.” 

Opiskelijapalaute Taidesukellus®-työpajasta


art work taideteoksia

Yksityiskohtia Aalto yliopiston opiskelijoiden Taidesukellus®-työpajan töistä.


Onko jokin hyödyllistä jos sitä ei voi mitata? Pitääkö kaiken tekemisen tuottaa hyötyä heti? Entä onko järkeä alkaa tehdä jos ei tiedä mikä on lopputulos? 

Perinteisen länsimaisen tehokkuusajattelun edustaja saattaisi ajatella, että tekeminen ilman selkeää suunnitelmaa ja mitattavissa olevia vaikutuksia on ajanhaaskausta – tai vähintäänkin epäilyttävää. 


Näiden teemojen äärellä on syntynyt hedelmällistä keskustelua, kun irrationaalista prosessia ja heittäytymistä korostava Taidesukellus®-menetelmä on tuotu perinteisesti rationaalisuutta ja tehokkuutta korostavaan kauppakorkeakoulukontekstiin. 


Syksyllä 2023 käynnistyi järjestyksessään viides yhteistyövuosi Taidesukellustehtaan ja Aalto yliopiston IDBM (International Design Business Management) -maisteriohjelman välillä. Kyseessä on radikaalin luovuuden johtamisen ohjelma, joka kouluttaa tulevaisuuden luovia osaajia yhdistäen muotoilun, teknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen. Taidesukellus on ollut osa ohjelman uusien opiskelijoiden IDBM Challenge -introkurssia yhdessä mm. tiimityön, muotoiluajattelun ja viestinnän teemojen kanssa. 


Miksi Taidesukellus on tuotu osaksi tulevaisuuden johtajien koulutusta, Aalto yliopiston IDBM-ohjelmajohtaja, Ville Eloranta?

“Haluamme, että opiskelijat harjoittelevat erilaisia tapoja viestiä ja ajatella. Businesskoulutuksessa on tapana käyttää tietynlaisia kommunikoinnin tapoja joissa korostuu loogis-rationaalinen tyyli: kirjallista ilmaisua, powerpointtia, järkeilyä, vakuuttamista. Perinteisillä malleilla on tietenkin hyvät puolensa, mutta onko esim. kolmen kohdan diasetti ainut tapa edistää luovaa ideaa? Luovuuden johtamisessa pitää koko ajan miettiä, onko tekemisessä jotain mitä pitäisi tehdä toisin."


“This workshop was amazing! I loved every second of it. It was a great experience, it opened up my thinking.”

Opiskelijapalaute Taidesukellus®-työpajasta


"Tiedämme kirjallisuudesta että taidepohjaiset –kuten myös keholliset ja teatteri-ilmaisun– menetelmät tuovat erilaisia luovuuden mahdollisuuksia käyttöön. Taiteen opetuksessa tunteet sisältyvät oppimisprosessiin ja taide voi edistää kriittistä ajattelua sekä auttaa oppilaita omaksumaan luovan potentiaalin löytämistä. Taiteen tuottamisen on myös huomioitu omaavan merkittävän roolin liittyen mielikuvitukseen ja pohdiskeluun.


Viheliäisiä haasteita kohdatessa luovaa ongelmanratkaisua pitää tehdä uudella tavalla, löytää uusia konstruktioita. Taidesukellus ei ratkaise itse ongelmaa, mutta Taidesukelluksessa opiskelijassa tapahtuu jotakin, joka kytkeytyy hänen aikaisemmin oppimaansa. Tätä kautta opiskelija keksii uusia tapoja kiinnittyä omaan sisäiseen motivaatioon, hahmottaa tapoja ratkaista ja ideoida.


Aina kannattaa kokeilla uusia juttuja. Intro-kurssimme tehtävä on pakottaa opiskelijat miettimään.

Ville Elorantastudents art work opiskelijoiden taideteoksia

Huone täynnä taidetta. Syys-lokakuussa 2022 toteutettiin järjestyksessään neljäs Taidesukellus® AIR -työpajakokonaisuus Aalto-yliopiston IDBM-ohjelman uusille opiskelijoille Otaniemen kampuksella Espoossa.


Yhteistyö Taidesukellustehtaan ja Aallon välillä käynnistyi aikoinaan taidesukeltamassa käyneen, entisen IDBM-opiskelijan ideasta. Aallon ohjelman tematiikassa käsitellään mm. paradokseissa ja jännitteissä asuvaa luovaa mahdollisuutta, löydetään uusia perspektiivejä ja tapoja lähestyä asioita sekä liikutaan erilaisten ajatusmaailmojen ja tietämisen tapojen välillä – yhtymäkohdat Taidesukelluksen filosofian kanssa olivat kutkuttavan selkeät, ja yhteistyöstä tuli nopeasti luonteva järjestely yhteisten päämäärien eteen.


“Lovely experience and I had an amazing time! Absolutely loved the process.”

Opiskelijapalaute Taidesukellus®-työpajasta


Taidesukellus®-työpaja otettiin testiin Aallon IDBM Challenge -kurssille vuonna 2019 ja työpajan saatua lämpimän vastaanoton opiskelijoilta, yhteistyötä lähdettiin kehittämään eteenpäin. Livenä järjestetyn ensimmäisen toteutuksen jälkeen seurasi koronapandemia, jolloin työpaja vietiin online-muotoon ja taidemateriaalipaketit lähtivät matkaan opiskelijoille ympäri maailmaa. Kolmantena vuonna ohjelma toteutettiin hybridiformaatissa, jota seuranneessa toteutuksessa puolestaan mukaan lisättiin strateginen elementti Taidesukellus® AIR -ohjelman muodossa. Viidessä vuodessa ohjelma on kasvanut perinteisestä kolmen tunnin työpajasta kahden päivän kokonaisuudeksi. työpaja ohjaajat opiskelijat maalaamassa

Taidesukellus®-ohjaajakoulutuksessa opiskeleva Kristiina sekä menetelmän kehittäjä Paula viimeisimmässä IDBM:lle järjestetyssä työpajassa.


Yritysmaailmassa tiedostetaan luovuuden ratkaiseva merkitys esim. uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Loogis-rationaalisuutta arvostavassa kulttuurissa kasvaneen ihmisen omien tekemisen tapojen “uudelleenreititys” ja laajennus vaatii sinnikästä kokeilua ja harjoitusta


Yksi Aalto yliopiston strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta onkin “radikaali luovuus”. Teemaan panostetaan kehittämällä kokeilukulttuuria sekä luovuutta lisääviä ajattelutapoja, osaamista, prosesseja ja tiloja, jotka rohkaisevat rikkomaan rajoja ja luomaan uusia näkökulmia.


Mitä radikaali luovuus oikein tarkoittaa, Ville? 

“Luovat ideat vaihtelevat vähäisemmistä suuriin - pienistä muokkauksista transformatiivisiin läpimurtoihin. Aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat siis tunnistaneet kahdentyyppistä luovuutta: inkrementaalista (vähitellen lisääntyvää) ja radikaalia (juurille asti menevää). Inkrementaali luovuus pyrkii olemassaolevien mallien pieniin parannuksiin. Vastakohtaisesti radikaali luovuus luokitellaan “ideoiksi jotka poikkeavat täysin olemassa olevista malleista”. Radikaali luovuus organisaatio-tasolla merkitsee siis kykyä luoda ideoita, jotka vahvasti eroavat organisaation jo olemassaolevista käytännöistä. Molempia luovuuden malleja tarvitaan, mutta eri konteksteissa ja eri päämääriä varten.


Toistaiseksi johtamisen koulutusohjelmat istuvat haasteellisesti luovaan toimintaan, koska luovuutta vaativat taidot tapaavat olla aineettomia ja vaikeasti mitattavissa - piirteitä jotka eivät helposti taivu kauppatieteiden perusolemukseen. Tämän vuoksi kauppakorkeakouluissa tarvitsee tapahtua ajatusmaailman muutos joka tunnustaa luovuuden olennaiseksi osaksi koulutusta, ei pelkästään lisäksi.”On tärkeää kutsua opiskelijoita kokemaan luovuutta, innovoimista, riskien ottamista, haasteita, yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja vakavaa leikkiä aivan opintojen alusta asti.

Ville Eloranta


Taidesukellus on ollut osana koulutusohjelmaanne viiden vuoden ajan. Millaisia vaikutuksia olet huomannut opiskelijoissa?

“Luovuuden johtamista opettava IDBM on paikka jossa pitää tehdä valtavirrasta poikkeavia juttuja. Teemme jatkuvasti kokeiluja, mutta katsomme aina, mitä mieltä opiskelijat ovat, sekä toteutuvatko oppimistavoitteet. Opiskelijat reflektoivat kokemuksistaan koko koulutusohjelmamme ajan, ja näemme miten heidän ajattelunsa kehittyy. Taidesukellus on heidän parissaan pidetty ja oppimistavoitteet ovat toteutuneet hyvin.


Tiedetään, että älyllinen kyvykkyys (intellectual capability) lisääntyy kun käytetään taidemetodeja. Emme voi numeromittareilla todistaa että työpajan johdosta luovuus on lisääntynyt, ideat ovat parempia tai että liiketoiminta on parempaa. Ajattelun syventymisen näemme kuitenkin päivänselvästi. On itsetarkoituksellista kokeilla tällaisia juttuja – tuoda uusia ongelmanratkaisun, viestinnän, järkeilyn (reasoning) ja itsereflektion tapoja opiskelijoille. Opiskelijat sitten itse integroivat nämä uudet tavat omaan design-praktiikkaansa ja oppivat itsestään paljon uutta. 


Taidesukellus®-työpajassa opitaan tekemään jotakin vaikka se ei heti tunnu hyödylliseltä – annetaan tekemiselle mahdollisuus tulla hyödylliseksi.”


“Hurjaa ja jännittävää, mutta ehdottoman tarpeellista. Epätäydellisyyden kohtaaminen on tuskallista, mutta sille altistuminen opettavaista.” 

Opiskelijapalaute Taidesukellus®-työpajasta


Comentários


bottom of page